BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Koncepcji zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu miasta Strzelce Opolskie
Opis Celem opracowania będzie sformułowanie w oparciu o lokalne uwarunkowania kierunków i wytycznych dla podejmowanych w przyszłości działań zmierzających do przeciwdziałania lokalnym podtopieniom, w szczególności w rejonie sołectwa miejskiego Nowa Wieś, zatrzymania wód opadowych na powierzchni i ponownego wykorzystania ich w ramach zadań własnych gminy pod kątem zwiększenia odporności miasta na negatywne skutki zmiany klimatu, docelowego odłączenia istniejących i nowych systemów odwodnieniowych od kanalizacji ogólnospławnej w centrum miasta, aktywizacji i włączenia mieszkańców gminy w działania na rzecz małej retencji i mikroretencji.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania IT.7011.2.2021
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia do których nie stosuje się ustawy PZP
Tryb udzielenia zamówienia zapytanie ofertowe
Data ogłoszenia 2021-07-05
Termin składania ofert 2021-07-15 , do godziny:
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Radosław Wojciechowski - tel. 77 546 53 96; mail – r.wojciechowski@strzelceopolskie.eu
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wynikach postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2021-07-23 13:24 Goczoł Jacek 319.21KB
{format} Zapytanie ofertowe - koncepcja zagospodarowania wód opadowych Strzelce Op. - BIP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2021-07-05 12:54 Goczoł Jacek 492.93KB
{format} Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - umowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-07-05 12:53 Goczoł Jacek 250.56KB
{format} Karta programowa zał. nr 1 do umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 32
2021-07-05 12:53 Goczoł Jacek 128.44KB
{format} Terminarz realizacji zadania załącznik nr 2 do umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-07-05 12:53 Goczoł Jacek 195.88KB
{format} Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - formularz ofertowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-07-05 12:52 Goczoł Jacek 139.88KB
{format} Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego - koncepcja odwodnienia projekt - wykaz osób
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2021-07-05 12:52 Goczoł Jacek 149KB
{format} Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego - koncepcja odwodnienia projekt - wykaz usług
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 33
2021-07-05 12:51 Goczoł Jacek 145.4KB
{format} Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego - koncepcja zagospodarowania wód - terminarz realizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 27
2021-07-05 12:51 Goczoł Jacek 138.74KB
Liczba odwiedzin: 86058