BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego na mieszkania chronione
Opis Przedmiotem zamówienia jest drugi etap przebudowy budynku Zajadu Strzeleckiego polegający na przebudowie pomieszczeń części północnej budynku (powierzchnia ok. 1 011 m2) z funkcji hotelowej na funkcję mieszkalną (12 mieszkań chronionych), zgodnie z dokumentacją projektową i zmianami do projektu.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.12.2017
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2017-09-15
Termin składania ofert 2017-10-02 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
2017-09-15 13:54 Goczoł Jacek 828.4KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 658
2017-09-15 13:54 Goczoł Jacek 1.1MB
{format} PB.Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 489
2017-09-15 13:52 Goczoł Jacek 1.19MB
{format} PB.Część budowlana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 578
2017-09-15 11:50 Goczoł Jacek 9.22MB
{format} PB.Część sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 500
2017-09-15 11:49 Goczoł Jacek 11.16MB
{format} PB.Część elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 577
2017-09-15 11:48 Goczoł Jacek 6.28MB
{format} PB.Część SAP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
2017-09-15 11:48 Goczoł Jacek 1.2MB
{format} PW.Część budowlana
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
2017-09-15 11:47 Goczoł Jacek 12.03MB
{format} PW.Część sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
2017-09-15 11:47 Goczoł Jacek 13.33MB
{format} PW.Część elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 556
2017-09-15 11:46 Goczoł Jacek 6.28MB
{format} PW.SAP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
2017-09-15 11:46 Goczoł Jacek 1.2MB
{format} Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 517
2017-09-15 11:46 Goczoł Jacek 3.1MB
{format} Dokumentacja techniczna zamienna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 483
2017-09-15 13:53 Goczoł Jacek 402.84KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 476
2017-09-15 13:53 Goczoł Jacek 1.18MB
{format} Formularze (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 488
2017-09-15 13:54 Goczoł Jacek 177KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
2017-10-02 13:24 Goczoł Jacek 590.7KB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 564
2017-10-03 15:30 Goczoł Jacek 671.07KB
Liczba odwiedzin: 99848