BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rozwój terenów zielonych w mieście Strzelce Opolskie - tzw. Park leśny przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich – etap I
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa parku na terenie o powierzchni ok. 8,6 ha, przy ul. Opolskiej, w mieście Strzelce Opolskie z zachowaniem obecnych wartości przyrodniczych terenu, zgodnie z dokumentacją projektową.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.1.2018
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-01-10
Termin składania ofert 2018-01-25 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 13 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o zawarciu umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 520
2018-02-01 10:57 Goczoł Jacek 596.74KB
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 685
2018-01-29 14:23 Waloszek Hubert 163.46KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 567
2018-01-25 11:26 Goczoł Jacek 571.12KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
2018-01-10 14:43 Goczoł Jacek 823.9KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 603
2018-01-10 15:56 Waloszek Hubert 1.41MB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 992
2018-01-10 14:43 Goczoł Jacek 279.66KB
{format} Projekt wykonawczy zieleń ścieżki
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 674
2018-01-10 14:42 Goczoł Jacek 33MB
{format} Projekt małej architektury
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
2018-01-10 14:42 Goczoł Jacek 866.46KB
{format} Oświetlenie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 648
2018-01-10 14:41 Goczoł Jacek 1.69MB
{format} Gospodarka drzewostanem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
2018-01-10 14:41 Goczoł Jacek 1.2MB
{format} STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 537
2018-01-10 14:41 Goczoł Jacek 250.19KB
{format} Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
2018-01-11 09:28 Goczoł Jacek 1.3MB
{format} Formularze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
2018-01-11 09:28 Goczoł Jacek 234KB
Liczba odwiedzin: 123049