BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Bieżące remonty dróg gminnych – remonty cząstkowe
Opis Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie, zlecanych w zależności od potrzeb, bieżących remontów dróg oraz regulacji pionowych studzienek urządzeń podziemnych na terenie miasta i gminy Strzelce Opolskie. W ramach zamówienia Zamawiający będzie zlecać wykonywanie robót z następującego zakresu: • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-bitumiczną (z mechanicznym obcinaniem krawędzi), • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej, grysami przy użyciu remontera typu „Patcher”, • remont nawierzchni asfaltowej poprzez położenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej • remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowych, • regulacja urządzeń podziemnych, • remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej i kostki betonowej, • wymiana krawężników, • remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno asfaltową na zimno. Każde zlecenie cząstkowe obejmuje również dostawę materiałów oraz wywóz i zagospodarowanie wszelkich odpadów powstałych podczas jego realizacji.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.3.2018
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2018-01-29
Termin składania ofert 2018-02-14 , do godziny: 08:30
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek h.waloszek@strzelceopolskie.pl 77/404-93-38
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o zawarciu umowy.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 458
2018-03-01 09:37 Goczoł Jacek 596.95KB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
2018-02-20 14:35 Goczoł Jacek 216.91KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 505
2018-02-14 12:05 Goczoł Jacek 805KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
2018-01-29 15:21 Waloszek Hubert 902.07KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu publicznym (BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 484
2018-01-29 15:21 Waloszek Hubert 389.97KB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 579
2018-01-29 15:22 Waloszek Hubert 1.18MB
{format} Przedmiar robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 527
2018-01-29 15:23 Waloszek Hubert 347.33KB
{format} Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
2018-01-29 15:24 Waloszek Hubert 1.41MB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 478
2018-01-29 15:24 Waloszek Hubert 793.77KB
{format} Formularze (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
2018-01-29 15:24 Waloszek Hubert 219.5KB
Liczba odwiedzin: 99856