BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalnej wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. Zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiotem zamówienia jest budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna). Zamówienie w szczególności obejmuje budowę dróg dojazdowych do planowanej zabudowy mieszkaniowej wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, ścieżką pieszo-rowerową oraz budowę systemu wodociągowego i kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami do granic posesji
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.4.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-02-05
Termin składania ofert 2019-02-20 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 24 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o zawarciu umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 376
2019-03-12 13:26 Goczoł Jacek 181.07KB
{format} 12.OgłoszenieWynik.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2019-03-05 14:56 Waloszek Hubert 218.34KB
{format} Zbiorcze zestawienie ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 538
2019-02-20 13:16 Goczoł Jacek 215.82KB
{format} Wyjaśnienia 2 (2019-02-15)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
2019-02-15 14:13 Goczoł Jacek 183.44KB
{format} 04.7.PW.Kanalizacja deszczowa.zip
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
2019-02-14 14:05 Goczoł Jacek 4.06MB
{format} Wyjaśnienia (2019-02-14)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
2019-02-14 14:05 Goczoł Jacek 176.37KB
{format} Ogłoszenie o zamówienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 442
2019-02-05 13:46 Waloszek Hubert 241.87KB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 489
2019-02-05 14:46 Waloszek Hubert 1.08MB
{format} Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 487
2019-02-05 13:32 Waloszek Hubert 0.91MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża drogowa część I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 509
2019-02-05 13:33 Waloszek Hubert 30.72MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża drogowa część II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
2019-02-05 13:33 Waloszek Hubert 25.61MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża elektryczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
2019-02-05 13:34 Waloszek Hubert 7.8MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża teletechniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
2019-02-05 13:34 Waloszek Hubert 3.82MB
{format} Dokumentacja projektowa - branża sanitarna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
2019-02-05 13:35 Waloszek Hubert 7.32MB
{format} Dokumentacja projektowa - inwentaryzacja szaty roślinnej i gospodarka istniejącym drzewostanem
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 456
2019-02-05 13:35 Waloszek Hubert 20.73MB
{format} Dokumentacja projektowa - projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
2019-02-05 13:36 Waloszek Hubert 2.89MB
{format} Dokumentacja projektowa - projekt stałej organizacji ruchu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
2019-02-05 13:37 Waloszek Hubert 4.41MB
{format} Dokumentacja projektowa - opinia geotechniczna II
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
2019-02-05 13:39 Waloszek Hubert 846.3KB
{format} Dokumentacja projektowa - opinia geotechniczna I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 767
2019-02-05 13:39 Waloszek Hubert 13.3MB
{format} Specyfikacja techniczna
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 398
2019-02-05 13:40 Waloszek Hubert 2.92MB
{format} Wzór-harmonogramu realizacyjnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
2019-02-05 13:41 Waloszek Hubert 136.95KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 391
2019-02-05 13:42 Waloszek Hubert 360.29KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 445
2019-02-05 13:43 Waloszek Hubert 52.4KB
{format} Formularze (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2019-02-05 13:45 Waloszek Hubert 196.5KB
Liczba odwiedzin: 116594