BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – opracowanie dokumentacji projektowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej: (część 1 zamówienia) - remontu i wymiany nawierzchni placu oraz otaczających go ulic i chodników, a także montażu instalacji nawadniającej zieleń na placu, oświetlenia ulicznego, monitoringu, odwodnienia placu i ulic oraz małej architektury wraz z adaptacją podziemi placu a także, iluminacji, instalacji audio-video na terenie przyległym do placu i w Cafe Cultura; (część 2 zamówienia) - remontu i adaptacji budynku A i B przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego przeznaczonego na cele ekonomii społecznej, społeczno-kulturalnej, aktywizacji, szkoleniowe, socjalne oraz gastronomiczne.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.5.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-03-13
Termin składania ofert 2019-03-25 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o unieważnieniu postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
2019-04-02 15:10 Waloszek Hubert 177.99KB
{format} Informacje z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2019-03-25 16:39 Waloszek Hubert 239.1KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu po sprostowaniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
2019-03-20 10:50 Goczoł Jacek 272.03KB
{format} Sprostowanie ogłoszenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
2019-03-20 10:49 Goczoł Jacek 184.85KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2019-03-13 14:41 Goczoł Jacek 263.33KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
2019-03-13 16:01 Waloszek Hubert 813.24KB
{format} PFU (I część zamówienia -rewitalizacja Palcu Żeromskiego)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 515
2019-03-13 14:41 Goczoł Jacek 28.64MB
{format} Zdjęcia szczeliny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
2019-03-13 14:40 Goczoł Jacek 3.24MB
{format} PFU (II część zamówienia -remont budynków przy ulicy Zamkowej)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 470
2019-03-13 14:40 Goczoł Jacek 23.01MB
{format} Umowa dofinansowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 455
2019-03-13 14:39 Goczoł Jacek 6.34MB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2019-03-13 16:02 Waloszek Hubert 93.26KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 441
2019-03-13 16:01 Waloszek Hubert 395.43KB
Liczba odwiedzin: 116603