BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa ul. Cichej w Brzezinie
Opis Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej klasy L (lokalna) wewnętrznej, nie posiadającej statusu drogi publicznej, w miejscowości Brzezina w Gminie Strzelce Opolskie, zgodnie z dokumentacją projektową. Zakres zamówienia obejmuje budowę drogi o szerokość 5,5 m i długość ok. 189 m, a w szczególności: wykonanie dwóch warstw z gruntów stabilizowanych cementem o grubości łącznej 30,00 cm (2 x 15,00 cm), wykonanie podbudowy dwuwarstwowej z tłucznia kamiennego – łączna grubość ok. 23,00 cm, ułożenie nawierzchni dwuwarstwowej z betonu asfaltowego o grubości łącznej 8,00 cm (2 x 4,00 cm), ułożenie obustronnie oporników drogowych o szerokości 0,12 m, wykonanie poboczy 2 x 0,80 m.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.6.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-03-27
Termin składania ofert 2019-04-15 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 9 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o zawarciu umowy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 403
2019-05-14 12:37 Waloszek Hubert 181.11KB
{format} Informacja o wyborze oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
2019-05-06 12:26 Waloszek Hubert 213.27KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2019-04-15 14:38 Goczoł Jacek 193.37KB
{format} Ogłoszenie o zamówienie publiczne
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
2019-03-27 10:43 Waloszek Hubert 180.81KB
{format} Ogłoszenie na tablicy ogłoszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
2019-03-27 10:43 Waloszek Hubert 233.02KB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 453
2019-03-27 10:44 Waloszek Hubert 1.03MB
{format} Dokumentacja projektowa
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 524
2019-03-27 10:44 Waloszek Hubert 22.88MB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 417
2019-03-27 10:45 Waloszek Hubert 362.87KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 481
2019-03-27 10:45 Waloszek Hubert 51.62KB
Liczba odwiedzin: 116604