BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rewitalizacja miasta Strzelce Opolskie – opracowanie dokumentacji projektowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej: (część 1 zamówienia) - remontu i wymiany nawierzchni placu oraz otaczających go ulic i chodników, a także montażu instalacji nawadniającej zieleń na placu, oświetlenia ulicznego, monitoringu, odwodnienia placu i ulic oraz małej architektury wraz z adaptacją podziemi placu a także, iluminacji, instalacji audio-video na terenie przyległym do placu i w Cafe Cultura; (część 2 zamówienia) - remontu i adaptacji budynku A i B przy ul. Zamkowej na potrzeby miejsca wielofunkcyjnego przeznaczonego na cele ekonomii społecznej, społeczno-kulturalnej, aktywizacji, szkoleniowe, socjalne oraz gastronomiczne. Zakres każdej z dwóch części zamówienia obejmuje sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) poprzedzonej koncepcją programowo-przestrzenną, w tym również przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.7.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-04-02
Termin składania ofert 2019-04-12 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (tel. 77/404-93-38, e-mail przetargi@strzelceopolskie.pl)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 11 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze wykonawcy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 525
2019-05-02 11:57 Waloszek Hubert 217.12KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
2019-04-12 14:20 Goczoł Jacek 239.34KB
{format} Ogłoszenie (w BZP)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 368
2019-04-02 15:01 Waloszek Hubert 183.11KB
{format} Ogłoszenie (tablica)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 377
2019-04-02 15:02 Waloszek Hubert 261.43KB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 433
2019-04-02 15:23 Waloszek Hubert 878.7KB
{format} PFU (I część zamówienia -rewitalizacja Palcu Żeromskiego)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
2019-04-02 15:02 Waloszek Hubert 28.64MB
{format} Zdjęcia - szczeliny (zadanie 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 390
2019-04-02 15:04 Waloszek Hubert 3.24MB
{format} PFU (II część zamówienia -remont budynków przy ulicy Zamkowej)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 436
2019-04-02 15:04 Waloszek Hubert 23.01MB
{format} Umowa o dofinansowanie Projektu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 449
2019-04-02 15:05 Waloszek Hubert 6.34MB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 420
2019-04-02 15:06 Waloszek Hubert 93.22KB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
2019-04-02 15:06 Waloszek Hubert 403.09KB
Liczba odwiedzin: 102276