BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Sprzedaż energii elektrycznej w 2020 roku Odbiorcom Końcowym VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2020 roku, Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej 389 Odbiorcom Końcowym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku, w ilości zgodnej z rzeczywistym zapotrzebowaniem. Łączna ilość punktów poboru energii wynosi 5367, natomiast łączne szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla wszystkich PPE objętych zamówieniem wynosi ok. 61 GWh
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych VIII Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Numer postępowania ZP.271.1.2.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-05-04
Termin składania ofert 2019-07-09 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2019-S178-433461
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 336
2019-09-17 12:58 Goczoł Jacek 1.65MB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
2019-07-30 14:11 Goczoł Jacek 205.82KB
{format} Informacje o złożonych ofertach
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 332
2019-07-09 13:00 Waloszek Hubert 222.4KB
{format} Wyjaśnienie treści SIWZ (1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 339
2019-06-25 15:34 Waloszek Hubert 410.74KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu 2019-OJS105-255141-pl.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 406
2019-06-03 12:02 Goczoł Jacek 1.66MB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 410
2019-06-03 11:54 Goczoł Jacek 1.3MB
{format} Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wykaz Odbiorców Końcowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
2019-06-03 11:55 Goczoł Jacek 878.57KB
{format} Załącznik nr 2 do SIWZ - Zestawienie PPE (xlsx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
2019-06-03 11:55 Goczoł Jacek 1.26MB
{format} Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 372
2019-06-03 11:58 Goczoł Jacek 135.91KB
{format} Załącznik nr 4 do SIWZ - identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
2019-06-03 11:59 Goczoł Jacek 54.4KB
{format} Załącznik nr 5 do SIWZ - klucz publiczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 351
2019-06-03 12:00 Goczoł Jacek 802Byte
{format} Wzory formularzy (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 326
2019-06-03 12:01 Goczoł Jacek 196.5KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
2019-06-03 12:01 Goczoł Jacek 56.72KB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
2019-06-03 12:01 Goczoł Jacek 249.74KB
Liczba odwiedzin: 102282