BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kalinowice
Opis Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Kalinowice o minimalnych parametrach technicznych opisanych w załączniku Nr 1 do SIWZ. Pojazd musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2019) i spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych. Podwozie musi posiadać świadectwo homologacji wydane przez właściwego Ministra lub świadectwo zgodności WE. Pojazd musi mieć ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w jednostkach PSP wydane przez Centrum Naukowo – Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej
Zamawiający Ochotnicza Straż Pożarna w Kalinowicach
Numer postępowania OSP.271.1.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-07-08
Termin składania ofert 2019-07-19 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 8 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 318
2019-07-22 14:47 Goczoł Jacek 89.31KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2019-07-19 12:51 Goczoł Jacek 100.85KB
{format} Wyjaśnienia do SIWZ (2019-07-16)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 320
2019-07-16 13:50 Goczoł Jacek 163.15KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 331
2019-07-08 14:03 Goczoł Jacek 174.66KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 335
2019-07-08 14:03 Goczoł Jacek 642.6KB
{format} Załacznik nr 1 do SIWZ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 327
2019-07-08 14:03 Goczoł Jacek 113.81KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
2019-07-08 14:02 Goczoł Jacek 334.45KB
{format} Formularze (doc)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2019-07-08 14:02 Goczoł Jacek 255.5KB
Liczba odwiedzin: 102071