BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Rozbudowa drogi gminnej ul. Strzeleckiej w Dziewkowicach
Opis Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi gminnej nr 1052990, ulicy Strzeleckiej w miejscowości Dziewkowice, gmina Strzelce Opolskie Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: poszerzenie istniejącej jezdni, budowę chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej w ciągu drogi gminnej
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.14.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia
Data ogłoszenia 2019-09-16
Termin składania ofert 2019-10-01 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 510216352-N-2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 494
2019-10-10 14:45 Goczoł Jacek 131.38KB
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 530
2019-10-03 14:37 Goczoł Jacek 93.24KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
2019-10-01 12:09 Goczoł Jacek 105.28KB
{format} Ogłoszenie BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 590
2019-09-16 15:51 Waloszek Hubert 177.24KB
{format} Ogłoszenie Tablica ogłoszeń
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 493
2019-09-16 15:51 Waloszek Hubert 157.29KB
{format} Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (271.1.14.2019)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 580
2019-09-16 15:52 Waloszek Hubert 1.19MB
{format} Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 539
2019-09-16 15:52 Waloszek Hubert 1.3MB
{format} Dokumentacja projektowa (metryka zbiorcza)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 765
2019-09-16 15:59 Waloszek Hubert 137.37KB
{format} Dokumentacja projektowa (część drogowa)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 504
2019-09-16 16:02 Waloszek Hubert 1.53MB
{format} Dokumentacja projektowa (zagospodarowania)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
2019-09-16 16:01 Waloszek Hubert 777.92KB
{format} Dokumentacja projektowa (część elektryczna)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 532
2019-09-16 15:53 Waloszek Hubert 2.42MB
{format} Dokumentacja projektowa (część sanitarna)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 506
2019-09-16 16:04 Waloszek Hubert 4.65MB
{format} Dokumentacja projektowa (projekt OR)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
2019-09-16 16:07 Waloszek Hubert 5.47MB
{format} Dokumentacja projektowa (badania gruntu)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 498
2019-09-16 16:08 Waloszek Hubert 3.19MB
{format} Dokumentacja projektowa (uzgodnienia)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 574
2019-09-16 16:10 Waloszek Hubert 10.13MB
{format} Dokumentacja projektowa (STWIOR)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 557
2019-09-16 16:10 Waloszek Hubert 2.18MB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 479
2019-09-16 16:11 Waloszek Hubert 474.45KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 536
2019-09-16 16:11 Waloszek Hubert 50.81KB
Liczba odwiedzin: 135702