BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Przebudowa budynku po byłej szkole przy ulicy Marka Prawego 21 w Strzelcach Opolskich
Opis Przedmiot zamówienia stanowią dwie części: część pierwsza realizowana na rzecz SOK, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby biblioteki w ramach projektu „Współczesna biblioteka oknem na świat – połączenie tradycji z nowoczesnością”; część druga, realizowana na rzecz Gminy Strzelce Opolskie, polegająca na adaptacji części pomieszczeń budynku przy ul. M. Prawego 21 na potrzeby Gminy Strzelce Opolskie.
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.17.2019
Status zakończone
Typ zamówienia Roboty budowlane
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2019-10-16
Termin składania ofert 2019-11-04 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 19 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty (czynność powtórzona)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 800
2019-11-22 11:39 Waloszek Hubert 126.06KB
{format} 8.Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 632
2019-11-13 10:38 Goczoł Jacek 119.83KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
2019-11-04 12:13 Goczoł Jacek 200.01KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek z dnia 2019-10-25)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 661
2019-10-28 16:15 Waloszek Hubert 202.43KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 586
2019-10-17 13:28 Goczoł Jacek 257.62KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu - BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 658
2019-10-17 13:28 Goczoł Jacek 185.23KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 693
2019-10-17 13:27 Goczoł Jacek 1.08MB
{format} Przedmiary robót
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 693
2019-10-16 13:58 Goczoł Jacek 1.88MB
{format} Dokumentacja-Architektura Konstrukcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 652
2019-10-16 13:58 Goczoł Jacek 16.36MB
{format} Dokumentacja-Instalacje CO
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 645
2019-10-16 13:57 Goczoł Jacek 4.38MB
{format} Dokumentacja-Instalacje elektryczne i słaboprądowe
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 664
2019-10-16 13:57 Goczoł Jacek 4.91MB
{format} Dokumentacja-Instalacje Wod-Kan
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 592
2019-10-16 13:56 Goczoł Jacek 1.42MB
{format} Dokumentacja-Wentylacja Klimatyzacja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 582
2019-10-16 13:56 Goczoł Jacek 3.34MB
{format} Dokumentacja-STWiOR
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 660
2019-10-16 13:56 Goczoł Jacek 460.14KB
{format} Zdjęcia witraży
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
2019-10-16 13:55 Goczoł Jacek 16.04MB
{format} Rysunki dodatkowe - przekroje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 600
2019-10-28 16:14 Waloszek Hubert 541.77KB
{format} Harmonogram realizacyjny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 658
2019-10-16 13:55 Goczoł Jacek 166.23KB
{format} Formularze (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 604
2019-10-16 13:55 Goczoł Jacek 409.54KB
{format} Formularze (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 666
2019-10-16 13:55 Goczoł Jacek 55.8KB
Liczba odwiedzin: 135442