BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Bocznicowej – Program Twoje M – etap II – opracowanie dokumentacji projektowej
Opis Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce nr 230/91 w Strzelcach Opolskich Zakres zamówienia obejmuje sporządzenie wielobranżowej dokumentacji projektowej (budowlanej i wykonawczej) poprzedzonej koncepcją programowo-przestrzenną, w tym również przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie
Numer postępowania ZP.271.1.4.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Usługi
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-02-14
Termin składania ofert 2020-02-28 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek (77/404-93-38, przetargi@strzelceopolskie.pL)
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 396
2020-03-11 10:57 Goczoł Jacek 225.2KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
2020-02-28 13:17 Goczoł Jacek 112.72KB
{format} Wyjaśnienia nr 1 (2020-02-18)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 303
2020-02-19 11:25 Goczoł Jacek 175.35KB
{format} Ogłoszenie z BZP
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
2020-02-14 13:25 Waloszek Hubert 129.38KB
{format} Ogłoszenie tablica
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
2020-02-14 13:26 Waloszek Hubert 84.59KB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 323
2020-02-14 13:26 Waloszek Hubert 583.26KB
{format} Dokument pomocniczy - projekt budowlany ist. budynku
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 343
2020-02-14 13:27 Waloszek Hubert 26.65MB
{format} Dokument pomocniczy - koncepcja
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2020-02-14 13:28 Waloszek Hubert 7.07MB
{format} Dokument pomocniczy - Projekt droga i kanalizacji deszczowej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 267
2020-02-14 13:28 Waloszek Hubert 7.14MB
{format} Dokument pomocniczy - geologia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 251
2020-02-14 13:29 Waloszek Hubert 5.76MB
{format} Wzór formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2020-02-14 13:43 Waloszek Hubert 380.84KB
{format} Wzór formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
2020-02-14 13:45 Waloszek Hubert 49.5KB
Liczba odwiedzin: 89552