BIP
Zakończone - Biuletyn Informacji Publicznej


Zakończone

Szczegóły zamówienia

Przedmiot postępowania Sprzedaż energii elektrycznej w 2021 roku Odbiorcom Końcowym IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego
Opis Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż w 2021 roku, Odbiorcom Końcowym Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego, energii elektrycznej, w rozumieniu i na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie działająca w imieniu własnym oraz na podstawie udzielonych pełnomocnictw w imieniu i na rzecz Odbiorców Końcowych IX Grupy Zakupowej Związku Gmin Śląska Opolskiego.
Numer postępowania ZP.271.1.2.2020
Status zakończone
Typ zamówienia Dostawy
Sposób realizacji zamówienia Zamówienia realizowane w trybie określonym w ustawie PZP
Tryb udzielenia zamówienia przetarg nieograniczony
Data ogłoszenia 2020-06-02
Termin składania ofert 2020-07-03 , do godziny: 10:10
Osoby uprawnione do kontaktowania się z wykonawcami Hubert Waloszek
Miejsce składania i otwarcia ofert

wszystkie zamówienia rejestr zmian zamówienia

Kategoria: Powiązane pliki [ 18 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnieniu)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 209
2020-07-10 12:06 Goczoł Jacek 1.61MB
{format} Ogłoszenie o unieważnieniu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 213
2020-07-10 12:06 Goczoł Jacek 74.25KB
{format} Informacja z otwarcia ofert
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2020-07-03 14:34 Goczoł Jacek 226.11KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek nr 3)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
2020-06-22 14:21 Waloszek Hubert 245.51KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek nr 2)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
2020-06-19 12:32 Waloszek Hubert 371.07KB
{format} Wyjaśnienia treści SIWZ (wniosek nr 1)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 207
2020-06-19 08:15 Waloszek Hubert 460.37KB
{format} Ogłoszenie o zamówieniu_2020-OJS105-253287-pl
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 219
2020-06-02 10:58 Goczoł Jacek 1.76MB
{format} Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 228
2020-06-02 10:57 Goczoł Jacek 1.32MB
{format} Załącznik nr 1 do SIWZ (wykaz odbiorców końcowych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 216
2020-06-02 10:57 Goczoł Jacek 789.68KB
{format} Załącznik nr 2 do SIWZ (wykaz PPE)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 211
2020-06-02 10:56 Goczoł Jacek 1.9MB
{format} Załącznik nr 3 do SIWZ (wzory pełnomocnictw)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
2020-06-02 10:50 Goczoł Jacek 174.15KB
{format} Wzory formularzy (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 199
2020-06-02 10:48 Goczoł Jacek 394.58KB
{format} Wzory formularzy (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2020-06-02 10:48 Goczoł Jacek 56.48KB
{format} JEDZ (xml)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 222
2020-06-02 10:47 Goczoł Jacek 126.48KB
{format} JEDZ (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 190
2020-06-02 10:47 Goczoł Jacek 86.21KB
{format} JEDZ (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2020-06-02 10:47 Goczoł Jacek 46.79KB
{format} Klucz publiczny
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 205
2020-06-02 10:46 Goczoł Jacek 792Byte
{format} Identyfikator postępowania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 212
2020-06-02 10:46 Goczoł Jacek 60.33KB
Liczba odwiedzin: 88625