BIP
2015 rok - Biuletyn Informacji Publicznej


2015 rok

Kategoria: Powiązane pliki [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr 508/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 650
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.69MB
{format} Uchwała Nr 507/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 671
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.58MB
{format} Uchwała Nr 506/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 668
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.87MB
{format} Pismo z dnia 14.11.2014 r. L. dz. F.3022.2.2014.PS w sprawie przekazania projektów uchwał RIO w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 629
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 463.87KB
{format} Pismo z dnia 14.11.2014 r. L. dz. F.3022.1.2014.PS w sprawie przekazania projektów uchwał RM w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 636
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 443.35KB
{format} Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 + WPF [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 695
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.71MB
{format} Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 671
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.47MB
{format} Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 672
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 492.51KB
{format} Załącznik Nr 1 - WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 612
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 2.67MB
{format} Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 - cz. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 644
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 369.9KB
{format} Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 - cz. 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 814
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 410.42KB
{format} Materiały informacyjne - Tab. Nr BZ-1A - Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym (szczegóły)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 632
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.49MB
{format} Materiały informacyjne - Tab. Nr BZ-1 - Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 604
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 24.68KB
{format} Materiały informacyjne - Tab. Nr 5 - Wyliczenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1041
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 167.39KB
{format} Materiały informacyjne - Tab. Nr 4 - Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 621
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 2.28MB
{format} Materiały informacyjne - Tab. Nr 3 - Zestawienie zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 663
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 2.11MB
{format} Materiały informacyjne - Tab. Nr 2 - Zestawienie wydatków bieżących (bez zadań remontowych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 606
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.23MB
{format} Materiały informacyjne - Tab. Nr 1 - Zestawienie projektu dochodów własnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 554
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.42MB
{format} Materiały informacyjne - Zestawienie zbiorcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 526
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 203.21KB
{format} Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 541
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 187.29KB
{format} Załącznik Nr 7 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 542
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.51MB
{format} Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 553
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 510.57KB
{format} Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 560
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 254.71KB
{format} Załącznik Nr 4 - Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 555
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 349.77KB
{format} Załącznik Nr 3 - Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 543
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 155.62KB
{format} Załącznik Nr 2C - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 558
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 152.71KB
{format} Załącznik Nr 2B - Zestawienie wydatków majątkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 534
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 624.6KB
{format} Załącznik Nr 2A - Zestawienie wydatków bieżących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 583
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.07MB
{format} Załącznik Nr 2 - Zestawienie wydatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 641
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 425.96KB
{format} Załącznik Nr 1B - Zestawienie dochodów majątkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 584
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 568.99KB
{format} Załącznik Nr 1A - Zestawienie dochodów bieżących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1212
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 1.6MB
{format} Załącznik Nr 1 - Zestawienie dochodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 570
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 394.76KB
{format} Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 565
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 635.08KB
{format} Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 618
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 3.32MB
{format} Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 listopada 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 552
2017-06-19 14:21 Kozołup Marek 193.63KB

Rejestr zmian strony 2015 rok

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-19 14:19:43
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 2228