2015 rok - Biuletyn Informacji Publicznej


2015 rok

Kategoria: Powiązane pliki [ 35 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
 Uchwała Nr 508/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 508/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 485
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.69MB
 Uchwała Nr 507/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 507/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 495
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.58MB
 Uchwała Nr 506/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 506/2014 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 5 grudnia 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 482
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.87MB
 Pismo z dnia 14.11.2014 r. L. dz. F.3022.2.2014.PS w sprawie przekazania projektów uchwał RIO w Opolu Pismo z dnia 14.11.2014 r. L. dz. F.3022.2.2014.PS w sprawie przekazania projektów uchwał RIO w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 467
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
463.87KB
  Pismo z dnia 14.11.2014 r. L. dz. F.3022.1.2014.PS w sprawie przekazania projektów uchwał RM w Strzelcach Opolskich Pismo z dnia 14.11.2014 r. L. dz. F.3022.1.2014.PS w sprawie przekazania projektów uchwał RM w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
443.35KB
 Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 + WPF [wersja elektroniczna] Projekt uchwały budżetowej na rok 2015 + WPF [wersja elektroniczna]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 529
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.71MB
 Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 Załącznik Nr 3 - Objaśnienia do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 499
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.47MB
 Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 521
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
492.51KB
 Załącznik Nr 1 - WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Załącznik Nr 1 - WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 463
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
2.67MB
 Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 - cz. 2 Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 - cz. 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
369.9KB
 Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 - cz. 1 Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie WPF gminy Strzelce Opolskie na lata 2015-2018 - cz. 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 649
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
410.42KB
 Materiały informacyjne - Tab. Nr BZ-1A - Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym (szczegóły) Materiały informacyjne - Tab. Nr BZ-1A - Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym (szczegóły)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 469
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.49MB
 Materiały informacyjne - Tab. Nr BZ-1 - Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym Materiały informacyjne - Tab. Nr BZ-1 - Zestawienie wydatków w układzie zadaniowym
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 448
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
24.68KB
 Materiały informacyjne - Tab. Nr 5 - Wyliczenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego Materiały informacyjne - Tab. Nr 5 - Wyliczenie rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 855
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
167.39KB
 Materiały informacyjne - Tab. Nr 4 - Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych Materiały informacyjne - Tab. Nr 4 - Zestawienie wydatków bieżących i majątkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
2.28MB
 Materiały informacyjne - Tab. Nr 3 - Zestawienie zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych Materiały informacyjne - Tab. Nr 3 - Zestawienie zakupów i zadań inwestycyjnych oraz zadań remontowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 472
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
2.11MB
 Materiały informacyjne - Tab. Nr 2 - Zestawienie wydatków bieżących (bez zadań remontowych) Materiały informacyjne - Tab. Nr 2 - Zestawienie wydatków bieżących (bez zadań remontowych)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 461
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.23MB
 Materiały informacyjne - Tab. Nr 1 - Zestawienie projektu dochodów własnych Materiały informacyjne - Tab. Nr 1 - Zestawienie projektu dochodów własnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 405
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.42MB
 Materiały informacyjne - Zestawienie zbiorcze Materiały informacyjne - Zestawienie zbiorcze
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 393
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
203.21KB
 Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych Załącznik Nr 8 - Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 399
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
187.29KB
 Załącznik Nr 7 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego Załącznik Nr 7 - Zestawienie wydatków jednostek pomocniczych (sołectw) w ramach funduszu sołeckiego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 394
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.51MB
 Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Załącznik Nr 6 - Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
510.57KB
 Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych Załącznik Nr 5 - Plan dochodów i wydatków wyodrębnionych rachunków oświatowych jednostek budżetowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
254.71KB
 Załącznik Nr 4 - Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Załącznik Nr 4 - Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 414
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
349.77KB
 Załącznik Nr 3 - Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy Załącznik Nr 3 - Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów budżetu gminy
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
155.62KB
 Załącznik Nr 2C - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik Nr 2C - Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 411
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
152.71KB
 Załącznik Nr 2B - Zestawienie wydatków majątkowych Załącznik Nr 2B - Zestawienie wydatków majątkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 402
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
624.6KB
 Załącznik Nr 2A - Zestawienie wydatków bieżących Załącznik Nr 2A - Zestawienie wydatków bieżących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.07MB
 Załącznik Nr 2 - Zestawienie wydatków Załącznik Nr 2 - Zestawienie wydatków
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 462
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
425.96KB
 Załącznik Nr 1B - Zestawienie dochodów majątkowych Załącznik Nr 1B - Zestawienie dochodów majątkowych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 435
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
568.99KB
 Załącznik Nr 1A - Zestawienie dochodów bieżących Załącznik Nr 1A - Zestawienie dochodów bieżących
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1055
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
1.6MB
 Załącznik Nr 1 - Zestawienie dochodów Załącznik Nr 1 - Zestawienie dochodów
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 418
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
394.76KB
 Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 r. Projekt uchwały RM w Strzelcach Opolskich w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 424
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
635.08KB
 Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2015 r. Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Strzelce Opolskie na 2015 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 466
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
3.32MB
 Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 listopada 2014 r. Zarządzenie Nr 245/2014 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 14 listopada 2014 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 407
2017-06-19 14:21
Kozołup Marek
193.63KB

Redakcja strony - 2015 rok rejestr zmian

  • Podmiot udostępniający informację: 
  • Pierwsza publikacja:Kozołup Marek2017-06-19 14:19:43
  • Aktualizacja publikacji:  
  • Wytworzenie publikacji:  
  • Zatwierdzenie informacji:  
Liczba odwiedzin: 1824