BIP
Sprawozdania z budżetu 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Sprawozdania z budżetu 2016

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwała Nr 353/2016 Składu Orzekającego RIO w Opolu z dnia 30 września 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 313
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 1.08MB
{format} Pismo z dnia 30.08.2016 r. L. dz. F.3035.5.2016.PS w sprawie przekazania informacji za I pół. 2016 r. RIO w Opolu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 299.38KB
{format} Pismo z dnia 30.08.2016 r. L. dz. F.3035.4.2016.PS w sprawie przekazania informacji za I pół. 2016 r. RM w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 278
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 304.16KB
{format} Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r. [wersja elektroniczna - PDF]
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 2.71MB
{format} Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań jst wg stanu na koniec II kw. 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 283
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 82.97KB
{format} Rb-NDS - Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 319
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 77.95KB
{format} Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności jst wg stanu na koniec II kw. 2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 74.31KB
{format} Rb-34S - Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ufp...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 268
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 72.87KB
{format} Rb-30S - Sprawozdanie z wykonania planów finansowych sam. zakł. budżet. za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 265
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 85.05KB
{format} Rb-28S - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 398.26KB
{format} Rb-28NWS - Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst, które nie wygasły z upływem roku...
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 84.92KB
{format} Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst za okres od 1.01.2016 r. do 30.06.2016 r.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 194.93KB
{format} Rb-50 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm. rządowej za II kw. 2016 r. (OUW) - Korekta Nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 261
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 114.75KB
{format} Rb-50 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm. rządowej za II kw. 2016 r. (OUW)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 274
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 80.36KB
{format} Rb-50 - Sprawozdanie o wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm. rządowej za II kw. 2016 r. (KBW)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 270
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 96.59KB
{format} Rb-50 - Sprawozdanie o dotacjach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu adm. rządowej za II kw. 2016 r. (KBW)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 266
2017-06-20 11:54 Kozołup Marek 73.34KB

Rejestr zmian strony Sprawozdania z budżetu 2016

Podmiot udostępniający informację
 
Pierwsza publikacja
Kozołup Marek 2017-06-20 11:54:25
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
   
Zatwierdzenie
   
Rejestr zmian
Liczba odwiedzin: 1341