BIP
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

OGŁOSZENIE dla mieszkańców miejscowości: Kalinowice, Kalinów, Niwki, Ligota Dolna, Dolna Lipa w sprawie okresowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kalinowice.

Data publikacji: 2022-01-25

Ważne do:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

Burmistrz Strzelec Opolskich, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał okresowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kalinowice i stwierdził przydatność wody do spożycia na warunkach udzielonego odstępstwa z wodociągu publicznego Kalinowice.

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdza, że woda pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). Pod względem fizykochemicznym woda nie spełnia wymagań ww. rozporządzenia ze względu na przekroczenia parametru azotanów.

Wodociąg publiczny Kalinowice obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Kalinowice, Kalinów, Niwki, Ligota Dolna.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kalinowice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2022-01-25 12:03 Ceglarz Małgorzata 580.2KB
Liczba odwiedzin: 42374