BIP
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

OGŁOSZENIE dla mieszkańców miejscowości: Strzelce Opolskie, Rożniątów, Szymiszów, Warmątowice, Szczepanek, Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Brzezina, Biadacz i Płużnica Wielka w sprawie okresowej oceny jakości wody.

Data publikacji: 2022-01-25

Ważne do:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

Burmistrz Strzelec Opolskich, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał okresowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie.

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Strzelce Opolskie zaopatrywanego ze Stacji Wodociągowej Kosice.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyłączeniem parametru siarczanów.

W związku ze stwierdzeniem przekroczenia parametru siarczanów w 2019 r. wydano decyzję stwierdzającą warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w części wodociagu publicznego Strzelce Opolskie zaoaptrywanego ze stacji wodociagowej Kosice oraz nakazującą Strzeleckim Wodociągom Sp. z o. o.  doprowadzić jakość wody do wymagań fizykochemicznych określonych w rozporządzeniu.

Wodociąg publiczny Strzelce Opolskie obejmuje swoim zasięgiem miejscowości: Strzelce Opolskie, Rożniątów, Szymiszów, Warmątowice, Szczepanek, Dziewkowice, Błotnica Strzelecka, Brzezina i Płużnica Wielka.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kosice.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2022-01-25 10:51 Ceglarz Małgorzata 532.46KB
Liczba odwiedzin: 42385