BIP
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

OGŁOSZENIE dla mieszkańców miejscowości Sucha i Rozmierz w sprawie okresowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sucha.

Data publikacji: 2022-01-25

Ważne do:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

Burmistrz Strzelec Opolskich, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał okresowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Sucha.

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Sucha z wyłączeniem parametru azotanów.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) z wyłączeniem parametru azotanów.

W związku z przekroczeniami wydano decyzję finansową oraz komunikat nr 14/2021 z dnia 23.12.2021 r., który obowiązuje do czasu wydnia kolejnego komunikatu w tej sprawie.

Jakość wody w wodociągu publicznym Sucha jest stale monitorowana.

Z systemu wodociągowego Sucha  korzystają mieszkańcy z miejscowości: Sucha i Rozmierz.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Sucha.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2022-01-25 10:02 Ceglarz Małgorzata 624.55KB
Liczba odwiedzin: 42375