BIP
Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia - Biuletyn Informacji Publicznej


Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ogłoszenie dla mieszkańców miejscowości Kadłub, Grodzisko i Osiek w sprawie okresowej oceny jakości wody.

Data publikacji: 2022-04-14

Ważne do:

OGŁOSZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH 

Burmistrz Strzelec Opolskich, wypełniając obowiązek wynikający z art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków informuje, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich, prowadząc urzędowy nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dokonał okresowej oceny jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego Kadłub.

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich stwierdził przydatność wody do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu publicznego Kadłub.

Woda spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294). 

Z systemu wodociągowego Kadłub  korzystają mieszkańcy z miejscowości: Kadłub, Grodzsiko i Osiek.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia dotyczy okresu od 01.01.2022 r. do 31.03.2022 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Kadłub_jakość wody.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2022-04-14 12:42 Ceglarz Małgorzata 396.56KB
Liczba odwiedzin: 42376