BIP
Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności - Biuletyn Informacji Publicznej


Komunikaty Referatu Ewidencji Ludności

Dowody osobiste

Data publikacji: 2009-02-03

Ważne do:

Posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymiany dowodu osobistego w przypadku:

  1. zmiany danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - w terminie 14 dni od dnia sporządzenia aktu małżeństwa stwierdzajacego zmianę nazwiska lub doręczenia decyzji administracyjnej bądź prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzających zmianę danych
  2. uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby - niezwłocznie;
  3. upływu terminu ważności dowodu osobistego - nie później niż na 30 dni przed upływem terminu ważności dokumentu.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu z Urzędu w następujących terminach:

  1. po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym;
  2. z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego
  3. z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego
  4. z dniem utraty obywatelstwa polskiego
  5. z dniem zgonu jego właściciela.
Liczba odwiedzin: 5780