BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów

Data publikacji: 2011-11-17

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 15.11.2011r.

Nr A.6721.6.68.2011

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa


Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami)

zawiadamiam o przyjęciu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – obszaru obejmującego zachodnią część miasta Strzelce Opolskie oraz część wsi Rożniątów” uchwalonego uchwałą Nr XV/82/2011 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2011r.

oraz informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art.55 ust.3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że w/w uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości w dniach od 25.11.2011r. do 25.12.2011r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 460
2017-07-14 07:52 Kozołup Marek 273.83KB
Liczba odwiedzin: 118879