BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu zmiany "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie"

Data publikacji: 2015-01-05

Ważne do:

Data wywieszenia obwieszczenia: 2015-01-09
Termin odwołania: 2015-02-09

Strzelce Opolskie, dnia 2.01.2015 r.

Nr A.6720.1.123.2015

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam o przyjęciu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Strzelce Opolskie” uchwalonego Uchwałą Nr III/6/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 17 grudnia 2014 r.
oraz informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ww. ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że ww. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Strzelec Opolskich

Podaje się do publicznej wiadomości od dnia 9.01.2015 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść obwieszczenia
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 568
2017-07-14 12:59 Kozołup Marek 159.9KB
Liczba odwiedzin: 91691