BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o przyjęciu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich

Data publikacji: 2012-05-18

Ważne do:

Strzelce Opolskie, dnia 11.05.2012r.

Nr A.6721.8.113.2012

OBWIESZCZENIE Burmistrza Strzelec Opolskich

o przyjęciu dokumentów wymagających udziału społeczeństwa

Na podstawie art.43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zmianami)
zawiadamiam o przyjęciu

„Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie w rejonie Adamowic przy ulicy Powstańców Śląskich” uchwalonej uchwałą Nr XXII/142/2012 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 kwietnia 2012r. oraz informuję, że z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art.42 pkt 2 w/w ustawy oraz podsumowaniem, o którym mowa w art.55 ust.3 tej ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, Plac Myśliwca 1, pokój nr 25.

Jednocześnie informuję, że w/w uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
Burmistrz Strzelec Opolskich

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Treść dokumentu
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 426
2017-07-14 09:19 Kozołup Marek 301.46KB
Liczba odwiedzin: 91754