BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Toszeckiej

Data publikacji: 2017-07-07

Ważne do:

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

ZAWIADAMIA SIĘ

o wydaniu:

 • na rzecz P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7,
 • decyzji Nr 7/2017, znak sprawy A.6733.1.2017 z dnia 28.06.2017 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej nabudowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play o numerze STR2502_C polegającej na:
  1. budowie telekomunikacyjnej wieży kratowej o wysokości całkowitej 49,5 m (wraz ze sztycą odgromową);
  2. montażu 12 anten sektorowych Huawei na wysokości 47,1 m nad poziomem terenu:
   • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 20º,
   • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 20º,
   • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 20º,
   • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 20º,
   • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 130º,
   • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 130º,
   • A26451900 działającej na częstotliwości 1800 MHz, skierowanej na azymut 130º,
   • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 130º,
   • A26451900 działającej na częstotliwości 2100 MHz, skierowanej na azymut 290º,
   • A794516R0 działającej na częstotliwości 900 MHz, skierowanej na azymut 290º,
   • A26451900 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 290º,
   • A794516R0 działającej na częstotliwości 800 MHz, skierowanej na azymut 290º;
  3. montażu 3 anten radioliniowych na wysokości 43,5 m nad poziomem terenu, działających w paśmie 80000 MHz, 23000 MHz i 32000 MHz skierowanych na azymuty: 279º, 224º i 36º;
  4. montażu 15 urządzeń RRU;
  5. montażu urządzeń sterujących;

przewidzianej do realizacji w Strzelcach Opolskich, na części działki ozn. nr ewid. gruntu 2184 (w rejonie ul. Toszeckiej).

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie czternastu dni od dnia jej publicznego ogłoszenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy są dostępne w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, 47-100 Strzelce Opolskie, Plac Myśliwca 1 (pokój nr 25), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 7 lipca 2017 r.

BURMISTRZ STRZELEC OPOLSKICH

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w Strzelcach Opolskich w rejonie ul. Toszeckiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 879
2017-07-17 07:10 Kozołup Marek 164.45KB
Liczba odwiedzin: 120172