BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Data publikacji: 2023-07-28

Ważne do:

 

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji

 

W związku z art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.  U.  z 2021 r. poz. 485 z poźn. zm.) Burmistrz Strzelec Opolskich informuje o podjęciu Uchwały nr LXXI/563/2023 Rady Miejskiej w Strzelec Opolskich z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2030.

Gminny Program Rewitalizacji zostanie opracowany dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą Nr LXX/556/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie Burmistrza Strzelec Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2023-07-28 10:00 Waloszek Hubert 136.52KB
Liczba odwiedzin: 120212