BIP
Ogłoszenia Burmistrza - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia Burmistrza

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji

Data publikacji: 2023-08-08

Ważne do:

Ogłoszenie w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komitetu Rewitalizacji 

Burmistrz Strzelec Opolskich, zgodnie z przyjętą Uchwałą Nr LXXI/564/2023 Rady Miejskiej z  dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie, ogłasza nabór członków do Komitetu Rewitalizacji. Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z  organami Gminy w sprawach dotyczących przygotowania, przeprowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą Burmistrza, w sprawach dotyczących wdrażania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie.

Zasady wyznaczania składu oraz sposób działania Komitetu Rewitalizacji określa Uchwała Nr  LXXI/564/2023 Rady Miejskiej z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Strzelce Opolskie. Zgłoszenie chęci przystąpienia do Komitetu następuje na podstawie pisemnego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w  Strzelcach Opolskich, znajdującego się na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Nabór członków do Komitetu prowadzony będzie w okresie od 9 sierpnia 2023 r. do  29  sierpnia 2023  r.

Wypełniony formularz można składać w formie papierowej lub elektronicznej do dnia 29  sierpnia  2023 r. (decyduje data wpływu). Formularz w formie papierowej należy przesłać na adres Urząd Miejski w Strzelcach Opolskich Pl. Myśliwca 1 47-100 Strzelce Opolskie lub złożyć bezpośrednio w biurze obsługi klienta Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich Pl.  Myśliwca 1, w godzinach urzędowania  (w dni robocze w  poniedziałek od 7:30 do 17:00, wtorek-piątek od 7:30 do 15:00). Formularz w formie elektronicznej należy przesłać (w  formie skanu formularza) na adres: um@strzelceopolskie.eu.

Nie będą rozpatrywane zgłoszenia niekompletne w szczególności: niepodpisanie, złożone w  innym terminie niż wyznaczony, przesłane w innej formie niż formularz zgłoszenia, nie zawierające podpisów pod oświadczeniami,  bez podpisanego oświadczania zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Informacja o wynikach naboru do Komitetu Rewitalizacji zostanie umieszczona po jego zakończeniu na stronie BIP i stronie internetowej Gminy Strzelce Opolskie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji zostaną powołani w drodze zarządzenia przez Burmistrza Strzelec Opolskich.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Ogłoszenie Burmistrza w sprawie naboru do Komitetu Rewitalizacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
2023-08-08 14:55 Waloszek Hubert 127.45KB
{format} Formularz kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji (pdf)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 167
2023-08-08 14:56 Waloszek Hubert 148.07KB
{format} Formularz kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji (docx)
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 148
2023-08-08 14:56 Waloszek Hubert 27.38KB
Liczba odwiedzin: 120181