BIP
Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016 - Biuletyn Informacji Publicznej


Spis kart zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - archiwalne do 2016

Poniżej znajdują się karty archiwalne do 2016 roku.
Znaleziono kart: 2171.
Tytuł Rok Kategoria Numer
Zmiana „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu ograniczonego ulicami: Opolską, Szpitalną, 1 Maja i Powstańców Śląskich” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. 2016 - 760
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Sucha wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2016 - 653
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowa budynku Zajazdu Strzeleckiego w Strzelcach Opolskich przy ul. Wyszyńskiego na mieszkania wspierane. 2016 - 68
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu parku leśnego przy ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich. 2016 - 67
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi łączącej ul. Kościuszki z ul. Piłsudskiego wraz z parkingiem w Strzelcach Opolskich na potrzeby projektu „Budowa centrum parkuj i jedź w mieście Strzelce Opolskie”. 2016 - 66
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii frezowania w istniejącej hali OSB na działkach o nr nr: 5061/40, 5062/29, 819/7, 812/2, 819/8, 5062/28 i 5061/42 obręb Strzelce Opolskie na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 2016 - 65
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci wodociągowych w Strzelcach Opolskich. 2016 - 64
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji sieci kanalizacyjnych w Strzelcach Opolskich. 2016 - 63
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12 na działce nr 4696/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 62
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na termomodernizacji budynku Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6 na działkach o nr nr 3148/35, 3150/2, 3152/2 i 3155/1 obręb Strzelce Opolskie. 2016 - 61
Liczba odwiedzin: 1111138