BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

III Sesja Rady Miejskiej IX kadencji - 29 maja 2024 r.

Data publikacji: 2024-05-22

Ważne do:

Obrady III Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Op. IX kadencji odbyły się  29 maja 2024 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr III/8/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach;

Uchwała Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej planowanej do realizacji w Strzelcach Opolskich pomiędzy ulicami: Kazimierza Wielkiego, Lawendową, Azaliową i Stokrotkową;

Uchwała Nr III/10/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów  dzierżawy na okres do 3 lat;

Uchwała Nr III/11/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie wskazania osoby reprezentującej gminę Strzelce Opolskie w Stowarzyszeni u Kraina św. Anny;

Uchwała Nr III/12/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

Uchwała Nr III/13/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 r.;

Uchwała Nr III/14/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024 – 2027 przyjętą Uchwałą Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r.;

Uchwała Nr III/15/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy;

Uchwała Nr III/16/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 maja 2024 roku w sprawie uchylenia uchwały nr LXXXI/659/2024 Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2024 r. oraz zmieniającej uchwałę nr LII/419/2022 Rady Miejskiej z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa.

Kategoria: Powiązane pliki [ 23 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2024-06-21 13:03 Kielan Małgorzata 4.66MB
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 50
2024-06-17 10:53 Kielan Małgorzata 305.93KB
{format} Plany pracy Komisji stałych RM
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2024-06-03 14:39 Kielan Małgorzata 1.85MB
{format} Terminy posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej IX kadencji na 2024 rok
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2024-06-03 14:31 Kielan Małgorzata 61.36KB
{format} Głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2024-06-03 13:50 Kielan Małgorzata 1.22MB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2024-06-03 13:47 Kielan Małgorzata 340.27KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 58
2024-05-28 12:56 Kielan Małgorzata 3.88MB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2024-05-28 12:54 Kielan Małgorzata 6.34MB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2024-05-27 14:38 Kielan Małgorzata 2.72MB
{format} uzasadnienie do druku H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2024-05-27 13:10 Kielan Małgorzata 184.71KB
{format} propozycja zmian do budżetu do druku F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 150
2024-05-27 13:10 Kielan Małgorzata 2.21MB
{format} uzasadnienie do druku E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2024-05-27 13:09 Kielan Małgorzata 134.48KB
{format} uzasadnienie do druku D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2024-05-27 13:09 Kielan Małgorzata 161.77KB
{format} uzasadnienie do druku C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2024-05-27 13:09 Kielan Małgorzata 206.67KB
{format} uzasadnienie do druku B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2024-05-27 13:09 Kielan Małgorzata 1.67MB
{format} uzasadnienie do druku A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2024-05-27 13:08 Kielan Małgorzata 340.78KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 171
2024-05-23 08:57 Kielan Małgorzata 144.16KB
{format} do druku F,G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2024-05-23 08:57 Kielan Małgorzata 124.42KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 168
2024-05-23 08:57 Kielan Małgorzata 215.89KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 142
2024-05-23 08:56 Kielan Małgorzata 209.77KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2024-05-23 08:56 Kielan Małgorzata 0.98MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2024-05-23 08:54 Kielan Małgorzata 221.66KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2024-05-23 08:54 Kielan Małgorzata 225.2KB
Liczba odwiedzin: 1106885