BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXIV Sesja Rady Miejskiej - 22 luty 2023 r.

Data publikacji: 2023-02-15

Ważne do:

Obrady LXIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 22 lutego 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXIV/507/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu dla potrzeb obliczania wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego; 

Uchwała Nr LXIV/508/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie nadania nazwy dla ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w Kadłubie; 

Uchwała Nr LXIV/509/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Strzelce Opolskie w 2023 roku; 

Uchwała Nr LXIV/510/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

Uchwała Nr LXIV/511/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023; 

Uchwała Nr LXIV/512/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, będących w zakresie zadań własnych; 

Uchwała Nr LXIV/513/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości gminnej położonej w Kadłubie przy ul. Kolejowej 2 oraz udzielenia bonifikaty; 

Uchwała Nr LXIV/514/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.;

Uchwała Nr LXIV/515/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 lutego 2023 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2023-03-31 11:19 Kielan Małgorzata 277.36KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2023-02-23 12:39 Tacica Bernadetta 687.84KB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 223
2023-02-23 12:39 Tacica Bernadetta 425.63KB
{format} do druku H, I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2023-02-15 13:21 Kielan Małgorzata 120.1KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2023-02-15 13:20 Kielan Małgorzata 292.22KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2023-02-15 13:20 Kielan Małgorzata 431.95KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2023-02-15 13:20 Kielan Małgorzata 253.23KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2023-02-15 13:20 Kielan Małgorzata 228.24KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2023-02-15 13:20 Kielan Małgorzata 1.1MB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2023-02-15 13:20 Kielan Małgorzata 232.9KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 103
2023-02-15 13:19 Kielan Małgorzata 167.55KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
2023-02-15 13:18 Kielan Małgorzata 277.45KB
Liczba odwiedzin: 1078422