BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXVIII sesji Rady Miejskiej - 31 maja 2023 r.

Data publikacji: 2023-05-24

Ważne do:

Obrady LXVIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 31 maja 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXVIII/534/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat;

Uchwała Nr LXVIII/535/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat, jak również trybu ich pobierania;

Uchwała Nr LXVIII/536/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi; 

Uchwała Nr LXVIII/537/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.;

Uchwała Nr LXVIII/538/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r.  

 

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 115
2023-06-15 14:17 Kielan Małgorzata 277.39KB
{format} Raport z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2023-06-12 09:40 Kielan Małgorzata 5.15MB
{format} Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami i o wolontariacie na rok 2022
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2023-06-12 09:40 Kielan Małgorzata 4.68MB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 206
2023-06-01 08:59 Kielan Małgorzata 510.56KB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 104
2023-06-01 08:57 Kielan Małgorzata 355.21KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2023-05-31 09:34 Tacica Bernadetta 4.71MB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2023-05-31 09:33 Tacica Bernadetta 5.96MB
{format} do druków D i E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2023-05-24 15:01 Tacica Bernadetta 125.73KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 106
2023-05-24 15:00 Tacica Bernadetta 23.3KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2023-05-24 14:59 Tacica Bernadetta 224.81KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 202
2023-05-24 14:57 Tacica Bernadetta 843.62KB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 138
2023-05-24 14:55 Tacica Bernadetta 105.33KB
Liczba odwiedzin: 1090330