BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXVIII Sesja Rady Miejskiej - 28 lutego 2024 r.

Data publikacji: 2024-02-21

Ważne do:

Obrady LXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 28 lutego 2024 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXVIII/635/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie przekształcenia mieszkań chronionych w mieszkania treningowe i wspomagane oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach; 

Uchwała Nr LXXVIII/636/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Chrystusa Króla w Kadłubie;

Uchwała Nr LXXVIII/637/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Grodzisko;

Uchwała Nr LXXVIII/638/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat;

Uchwała Nr LXXVIII/639/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027; 

Uchwała Nr LXXVIII/640/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 r.;

Uchwała Nr LXXVIII/641/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 lutego 2024 roku w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024 – 2027 przyjętą Uchwałą Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. 

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 254
2024-03-28 09:18 Kielan Małgorzata 315.52KB
{format} Zapytanie radnego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
2024-03-06 15:09 Kielan Małgorzata 135.54KB
{format} Odpowiedzi na interpelacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2024-03-01 14:19 Kielan Małgorzata 599.43KB
{format} Sprawozdanie - uzupełnienie
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 312
2024-02-29 14:48 Kielan Małgorzata 210.19KB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 305
2024-02-29 14:47 Kielan Małgorzata 274.55KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 316
2024-02-29 09:12 Kielan Małgorzata 1.3MB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2024-02-26 12:52 Kielan Małgorzata 3.86MB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2024-02-26 12:52 Kielan Małgorzata 4.63MB
{format} załącznik do druku A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 302
2024-02-22 13:38 Kielan Małgorzata 53.92MB
{format} do druku G, H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2024-02-22 08:58 Kielan Małgorzata 148.08KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 346
2024-02-22 08:57 Kielan Małgorzata 158.38KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2024-02-22 08:56 Kielan Małgorzata 552.73KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 226
2024-02-22 08:56 Kielan Małgorzata 225.2KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 204
2024-02-22 08:55 Kielan Małgorzata 229.34KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2024-02-22 08:54 Kielan Małgorzata 878.86KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 238
2024-02-22 08:53 Kielan Małgorzata 325.48KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 146
2024-02-22 08:52 Kielan Małgorzata 250.64KB
Liczba odwiedzin: 1106822