BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXXI Sesja Rady Miejskiej - 29 kwietnia 2024 r.

Data publikacji: 2024-04-22

Ważne do:

Obrady LXXXI Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 29 kwietnia 2024 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXXI/654/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Strzelce Opolskie za rok 2023; 

Uchwała Nr LXXXI/655/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXXII/578/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 września 2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Strzelce Opolskie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków; 

Uchwała Nr LXXXI/656/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku zmieniająca Uchwałę Nr XV/152/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
30 października 2019 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Strzelce Opolskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;  

Uchwała Nr LXXXI/657/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Rozbudowa mostu JNI 30004499 w ciągu drogi powiatowej 1822 O Sucha Rozmierka w m. Sucha ul. Kościelna”;

Uchwała Nr LXXXI/658/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XL/345/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 października 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska Miejskiego w Strzelcach Opolskich zmienionej uchwałą nr LXXI/567/2023 z dnia 26 lipca 2023 r.;

Uchwała Nr LXXXI/659/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku zmieniająca uchwałę nr LII/419/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia
25 maja 2022 r. w sprawie wprowadzenia i ustalenia wysokości opłat targowych oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa

Uchwała Nr LXXXI/660/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXXV/617/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2024 r.;  

Uchwała Nr LXXXI/661/2024 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2024 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024 – 2027 przyjętą Uchwałą Nr LXXV/616/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 20 grudnia 2023 r. 

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 149
2024-04-30 09:34 Kielan Małgorzata 239.34KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2024-04-30 09:30 Kielan Małgorzata 1.6MB
{format} załączniki do druku H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2024-04-29 08:51 Kielan Małgorzata 2.79MB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 172
2024-04-26 14:58 Kielan Małgorzata 5.73MB
{format} do druku H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2024-04-26 14:58 Kielan Małgorzata 3.24MB
{format} do druku H, I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 173
2024-04-23 08:13 Kielan Małgorzata 121.17KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 217
2024-04-23 08:13 Kielan Małgorzata 165.61KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 185
2024-04-23 08:12 Kielan Małgorzata 804.4KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 166
2024-04-23 08:12 Kielan Małgorzata 253.28KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2024-04-23 08:12 Kielan Małgorzata 255.94KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 224
2024-04-23 08:11 Kielan Małgorzata 1.19MB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 178
2024-04-23 08:11 Kielan Małgorzata 323.37KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 129
2024-04-23 08:11 Kielan Małgorzata 2.15MB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2024-04-22 15:19 Kielan Małgorzata 300.97KB
Liczba odwiedzin: 1106878