BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XLII Sesja Rady Miejskiej - 29.09.2021 r.

Data publikacji: 2021-09-22

Ważne do:

Obrady XLII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 29 września 2021 r. o godz. 13.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XLII/336/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Strzelce Opolskie Panu Józefowi Izydorczykowi.

Uchwała Nr XLII/337/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XLII/338/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XLII/339/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XLII/340/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr VIII/46/15 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr XLII/341/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XL/310/2013 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2013 r. poz. 2720 z późn. zm.).

Uchwała Nr XLII/342/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.

Uchwała Nr XLII/343/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XLII/344/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w m. Strzelce Opolskie”.

Nagranie XLII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 września 2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} PROTOKÓŁ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2021-11-04 11:05 Tacica Bernadetta 275.16KB
{format} Odpowiedź na interpelację
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2021-09-30 12:48 Kielan Małgorzata 607.36KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2021-09-30 12:40 Kielan Małgorzata 1.78MB
{format} Sprawozdanie burmistrza z okresu pomiędzy sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2021-09-30 11:20 Kielan Małgorzata 701.82KB
{format} Porządek obrad Sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 120
2021-09-23 10:14 Tacica Bernadetta 104.49KB
{format} do druku nr 7 i 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 78
2021-09-22 14:21 Tacica Bernadetta 125.44KB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2021-09-22 14:21 Tacica Bernadetta 216.71KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2021-09-22 14:21 Tacica Bernadetta 196.63KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2021-10-07 08:03 Tacica Bernadetta 215.16KB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2021-09-22 14:21 Tacica Bernadetta 584.76KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 84
2021-09-22 14:20 Tacica Bernadetta 332.57KB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2021-09-22 14:20 Tacica Bernadetta 135.02KB
Liczba odwiedzin: 645731