BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XLIV Sesja Rady Miejskiej - 24.11.2021 r.

Data publikacji: 2021-11-17

Ważne do:

Obrady XLIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 24 listopada 2021 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XLIV/356/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 2275 O ul. Mickiewicza w m. Strzelce Opolskie – etap II”.

Uchwała Nr XLIV/357/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie nadanie nazwy dla ulicy położonej w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr XLIV/358/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do trzech lat.

Uchwała Nr XLIV/359/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2022.

Uchwała Nr XLIV/360/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Powiatowo-Gminnemu „Jedź z Nami” na realizację zadania pn. „Dokumentacja oraz zakup czterech autobusów zeroemisyjnych w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Uchwała Nr XLIV/361/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXIV/288/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+.

Uchwała Nr XLIV/362/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XLIV/363/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.

Uchwała Nr XLIV/364/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Uchwała Nr XLIV/365/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r. 

Uchwała Nr XLIV/366/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.

 

  

Nagranie XLIV sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 43
2021-12-23 08:54 Kielan Małgorzata 311.8KB
{format} Interpelacja z sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2021-11-29 12:35 Tacica Bernadetta 362.67KB
{format} Odpowiedź na interpelację z ostatniej sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2021-11-29 12:30 Tacica Bernadetta 322.55KB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 53
2021-11-29 12:15 Tacica Bernadetta 423.27KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2021-11-29 12:14 Tacica Bernadetta 1.91MB
{format} do druku nr 10 i 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2021-11-17 15:08 Kielan Małgorzata 120.93KB
{format} druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2021-11-17 15:07 Kielan Małgorzata 167.85KB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2021-11-17 15:07 Kielan Małgorzata 156.14KB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2021-11-17 15:07 Kielan Małgorzata 158.45KB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-11-17 15:07 Kielan Małgorzata 783.43KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2021-11-17 15:07 Kielan Małgorzata 259KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2021-11-17 15:06 Kielan Małgorzata 3.37MB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 61
2021-11-17 15:06 Kielan Małgorzata 292.75KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 60
2021-11-17 15:06 Kielan Małgorzata 447.33KB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2021-11-17 15:06 Kielan Małgorzata 211.77KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2021-11-17 15:05 Kielan Małgorzata 254.83KB
Liczba odwiedzin: 645708