BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XLV Sesja Rady Miejskiej - 15.12.2021 r.

Data publikacji: 2021-12-15

Ważne do:

Obrady XLV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 15 grudnia 2021 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XLV/367/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Kalinowicach;

Uchwała Nr XLV/368/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozmierce;

Uchwała Nr XLV/369/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola Publicznego w Rozmierce;

Uchwała Nr XLV/370/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia w formie klubu samopomocy pod nazwą „Klub SENIOR+”, będącego jednostką organizacyjną pomocy społecznej i włączenia go do struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich oraz zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Opolskich;

Uchwała Nr XLV/371/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia;

Uchwała Nr XLV/372/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr XLV/373/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXX/258/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

Uchwała Nr XLV/374/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie powierzenia spółce Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zadania własnego Gminy Strzelce Opolskie dotyczącego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz miejskiego wysypiska odpadów;

Uchwała Nr XLV/375/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.;

Uchwała Nr XLV/376/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.

Uchwała Nr XLV/377/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad, na jakich radnym Rady Miejskiej przysługują diety i zwrot kosztów podróży służbowych.

  

Nagranie XLV sesji Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2021-12-31 11:31 Kielan Małgorzata 325.29KB
{format} Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 52
2021-12-20 08:55 Tacica Bernadetta 546.92KB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2021-12-20 08:51 Tacica Bernadetta 383.27KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 51
2021-12-20 08:50 Tacica Bernadetta 786.18KB
{format} druk nr 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2021-12-09 07:41 Tacica Bernadetta 223.8KB
{format} do druku nr 9 i 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 65
2021-12-09 07:40 Tacica Bernadetta 123.47KB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 67
2021-12-09 07:39 Tacica Bernadetta 216.6KB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 81
2021-12-09 07:39 Tacica Bernadetta 3.88MB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2021-12-09 07:39 Tacica Bernadetta 257.39KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2021-12-09 07:39 Tacica Bernadetta 206.38KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2021-12-09 07:39 Tacica Bernadetta 334.5KB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2021-12-09 07:38 Tacica Bernadetta 175.81KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2021-12-09 07:38 Tacica Bernadetta 192.87KB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 93
2021-12-09 07:38 Tacica Bernadetta 193.47KB
{format} Porządek obrad Sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 139
2021-12-08 15:18 Tacica Bernadetta 105.84KB
Liczba odwiedzin: 645724