BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXV Sesja Rady Miejskiej - 29.07.2020 r.

Data publikacji: 2020-07-22

Ważne do:

Obrady XXV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 29 lipca 2020 r. o godz. 14.00 w sali narad Urzędu Miejskiego. 

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2020 r.

Uchwała Nr XXV/229/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2020-2023 przyjętą Uchwałą Nr XVII/172/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 18 grudnia 2019 r.

Uchwała Nr XXV/230/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr XXV/231/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie utworzenia Programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała Nr XXV/232/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzelce Opolskie dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego.

Uchwała Nr XXV/233/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zarządu Obsługi Jednostek.

Uchwała Nr XXV/234/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów za szczególne osiągnięcia dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXV/235/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr XXV/236/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/173/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu „Strzelec” na 2020 r. 

Uchwała Nr XXV/237/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Grodzisku.

Uchwała Nr XXV/238/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

Uchwała Nr XXV/239/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

Nagranie XXV sesji Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2020 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 17 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół z XXV sesji Rady Miejskiej
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 340
2020-08-14 10:08 Tacica Bernadetta 321.26KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 345
2020-08-05 12:55 Tacica Bernadetta 1.96MB
{format} Interpelacje i zapytania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 371
2020-08-04 14:41 Tacica Bernadetta 275.67KB
{format} Sprawozdanie Burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 415
2020-08-04 14:12 Tacica Bernadetta 408.05KB
{format} druk nr 12
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 389
2020-07-22 13:26 Tacica Bernadetta 158.35KB
{format} druk nr 11
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 359
2020-07-22 13:17 Tacica Bernadetta 394.13KB
{format} druk nr 10
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
2020-07-22 13:16 Tacica Bernadetta 170.05KB
{format} druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 360
2020-07-22 13:16 Tacica Bernadetta 169.37KB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 364
2020-07-22 13:16 Tacica Bernadetta 310KB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 430
2020-07-22 13:16 Tacica Bernadetta 567.58KB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 384
2020-07-22 13:16 Tacica Bernadetta 1.24MB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 363
2020-07-22 13:15 Tacica Bernadetta 163.61KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 443
2020-07-22 13:15 Tacica Bernadetta 1.11MB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 362
2020-07-22 13:15 Tacica Bernadetta 162.67KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 361
2020-07-22 13:15 Tacica Bernadetta 201.64KB
{format} do druku nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 334
2020-07-22 13:15 Tacica Bernadetta 102.87KB
{format} Porządek obrad XXV Sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 395
2020-07-22 13:11 Tacica Bernadetta 105.57KB
Liczba odwiedzin: 656871