BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

XXXVI Sesja Rady Miejskiej - 26.05.2021 r.

Data publikacji: 2021-05-19

Ważne do:

Obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 26 maja 2021 roku o godzinie 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej.

Podjęte uchwały:

  1. Uchwała Nr XXXVI/295/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego;
  2. Uchwała Nr XXXVI/296/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce niezaliczonych do sektora finansów publicznych;
  3. Uchwała Nr XXXVI/297/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat;
  4. Uchwała Nr XXXVI/298/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/291/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1802 O Jemielnica – granica województwa opolskiego – (Kotulin) w m. Błotnica Strzelecka ul. Dworcowa – Etap III”;
  5. Uchwała Nr XXXVI/299/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/269/2020 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021;
  6. Uchwała Nr XXXVI/300/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy położonej w Szczepanku.
  7. Uchwała Nr XXXVI/301/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach programu „Oddychaj bez smogu” na terenie gminy Strzelce Opolskie;
  8. Uchwała Nr XXXVI/302/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/268/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2021 r.;
  9. Uchwała Nr XXXVI/303/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2021-2024 przyjętą Uchwałą Nr XXXI/267/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2020 r.;
  10. Uchwała Nr XXXVI/304/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 maja 2021 r. zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/364/2014 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie gminy Strzelce Opolskie.

 

 

Nagranie XXXVI sesji Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2021 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 15 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 127
2021-06-17 09:27 Kielan Małgorzata 324.13KB
{format} Interpelacje zgłoszone podczas obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 119
2021-06-01 13:26 Kielan Małgorzata 1.18MB
{format} Lista obecności oraz wynik głosowań radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 131
2021-05-31 11:36 Kielan Małgorzata 1.93MB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza z okresu między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 128
2021-05-28 09:58 Kielan Małgorzata 903.83KB
{format} druk nr 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 276
2021-05-26 09:25 Kielan Małgorzata 3.91MB
{format} druk nr 8
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 294
2021-05-26 09:25 Kielan Małgorzata 7.49MB
{format} do druku nr 8 i 9
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 287
2021-05-20 07:51 Kielan Małgorzata 102.84KB
{format} druk nr 7
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2021-05-20 07:48 Kielan Małgorzata 1.58MB
{format} druk nr 6
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 286
2021-05-19 15:03 Kielan Małgorzata 505.31KB
{format} druk nr 5
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 295
2021-05-19 15:02 Kielan Małgorzata 231.8KB
{format} druk nr 4
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
2021-05-19 15:02 Kielan Małgorzata 240.39KB
{format} druk nr 3
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 299
2021-05-19 15:02 Kielan Małgorzata 774.32KB
{format} druk nr 2
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 281
2021-05-19 15:02 Kielan Małgorzata 882.86KB
{format} druk nr 1
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
2021-05-19 15:01 Kielan Małgorzata 1.75MB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
2021-05-19 14:36 Kielan Małgorzata 282.38KB
Liczba odwiedzin: 656544