BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030

Data publikacji: 2022-04-21

Ważne do:

_ _ _ 

Spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 dla mieszkańców powiatu strzeleckiego odbędzie się 28 kwietnia 2022 r., o godz. 17:00 w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich , ul. Jordanowska 2 w sali narad.

Szczegóły w załączonym pliku "Spotkania konsultacyjne".

_ _ _ 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz  z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie i Gminą Jemielnica zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030.

Określone w Strategii ponadlokalnej cele rozwojowe, kierunki działań i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszamy w szczególności mieszkańców Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, samorządy partnerskie i sąsiadujące z KSSOF, partnerów społecznych i gospodarczych oraz inne podmioty, o których mowa w ustawie o zasadach prowadzenia polityki rozwoju bądź istotne dla prawidłowego rozwoju społeczno – gospodarczego i przestrzennego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 29 kwietnia 2022 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/kssof_konsultacje
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: biuro@subregionkk.pl

2) Podczas dwóch spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami, które odbędą w powiecie kędzierzyńsko-kozielskim oraz powiecie strzeleckim w terminie konsultacji. Dokładna data zostanie określona i podana w kolejnym ogłoszeniu.

 Konsultacje potrwają od 25.03.2022 r. do 29.04.2022 r.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędów Gmin partnerów wchodzących w skład KSSOF, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

Kategoria: Powiązane pliki [ 10 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Spotkania konsultacyjne.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2022-04-22 08:17 Czempiel Henryk 320.34KB
{format} Formularz uwag do projektu Strategii.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 280
2022-03-29 12:19 Czempiel Henryk 43.18KB
{format} klauzula informacyjna RODO.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 288
2022-03-29 12:18 Czempiel Henryk 131.93KB
{format} Zarządzenie nr 1 w sprawie przeprowadzenia konsultacji.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 285
2022-03-24 15:45 Czempiel Henryk 738.58KB
{format} Strategia_KSSOF.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 293
2022-03-25 11:27 Czempiel Henryk 2.75MB
{format} załącznik nr 1 Diagnoza KSSOF.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 298
2022-03-24 15:13 Czempiel Henryk 3.28MB
{format} załącznik nr 2 Model.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2022-03-25 11:29 Czempiel Henryk 2.72MB
{format} Załącznik nr 3. Projekty strategiczne ZIT.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 63
2022-03-25 11:31 Czempiel Henryk 1.65MB
{format} załącznik nr 4 Projekty komplementarne ZIT.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 301
2022-03-24 15:16 Czempiel Henryk 471.5KB
{format} załącznik nr 5 Projekty dodatkowe.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 290
2022-03-24 15:17 Czempiel Henryk 399.02KB
Liczba odwiedzin: 667277