BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LIII Sesja Rady Miejskiej - 29.06.2022 r.

Data publikacji: 2022-06-22

Ważne do:

Obrady LIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 29 czerwca 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LIII/425/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Strzelec Opolskich.

Uchwała Nr LIII/426/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok.

Uchwała Nr LIII/427/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2021.

Uchwała Nr LIII/428/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r.

Uchwała Nr LIII/429/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r.

Uchwała Nr LIII/430/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Uchwała Nr LIII/431/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia do realizacji zadania publicznego z zakresu właściwości województwa.

Uchwała Nr LIII/432/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Strzelce Opolskie 2021+.

Uchwała Nr LIII/433/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/132/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci i obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr LIII/434/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XIII/131/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr LIII/435/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu na rzecz realizacji projektu pod nazwą „Solidarni z Ukrainą – pomoc migrantom wojennym w województwie opolskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014 – 2020.

Nagranie LIII sesji Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2022 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2022-07-28 09:01 Kielan Małgorzata 896.98KB
{format} Odpowiedzi na interpelacje
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 49
2022-06-30 10:28 Kielan Małgorzata 797.33KB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2022-06-30 10:13 Kielan Małgorzata 392.31KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2022-07-18 13:54 Tacica Bernadetta 1.86MB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 39
2022-06-29 09:32 Kielan Małgorzata 3.86MB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 37
2022-06-29 09:32 Kielan Małgorzata 3.14MB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2022-06-23 09:55 Tacica Bernadetta 286.79KB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 55
2022-06-22 15:19 Kielan Małgorzata 171.19KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 57
2022-06-22 15:19 Kielan Małgorzata 1.12MB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 48
2022-06-22 15:18 Kielan Małgorzata 4MB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 44
2022-06-22 15:18 Kielan Małgorzata 189.39KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2022-06-22 15:18 Kielan Małgorzata 209.58KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2022-06-22 15:18 Kielan Małgorzata 166.2KB
{format} do druku B, D, E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 41
2022-06-22 15:17 Kielan Małgorzata 147.05KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2022-06-22 15:17 Kielan Małgorzata 139.57KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2022-06-22 15:17 Kielan Małgorzata 338.26KB
Liczba odwiedzin: 676922