BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LIV Sesja Rady Miejskiej - 27.07.2022 r.

Data publikacji: 2022-07-20

Ważne do:

Obrady LIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 27 lipca 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała nr LIV/436/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie utworzenia Programu osłonowego w zakresie wspierania rodzin wielodzietnych w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała nr LIV/437/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie utworzenia programu osłonowego w zakresie wsparcia w ponoszeniu kosztów związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi osób niepełnosprawnych, wymagających stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością ich samodzielnej egzystencji i niezdolnych do pracy;

Uchwała nr LIV/438/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu nieruchomości stanowiących własność gminy;

Uchwała nr LIV/439/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Strzelce Opolskie dla potrzeb obliczenia wysokości zwrotu kosztów jednorazowego przewozu ucznia i rodzica do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjnego;

Uchwała nr LIV/440/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie nadania nazwy dla ulicy stanowiącej drogę wewnętrzną w Strzelcach Opolskich;

Uchwała nr LIV/441/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy i najmu na okres do 3 lat;

Uchwała nr LIV/442/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości w formie aportu do SIM Opolskie Południe Sp. z o.o. z siedzibą w Prudniku;

Uchwała nr LIV/443/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku zmieniająca Uchwałę Nr XXX/259/2020 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała nr LIV/444/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała nr LIV/445/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r.;

Uchwała nr LIV/446/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r.;

Uchwała nr LIV/447/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lipca 2022 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa układu komunikacyjnego ulic Kozielskiej, Dolińskiej i Mickiewicza w Strzelcach Opolskich”.

Nagranie LIV sesji Rady Miejskiej z dnia 27 lipiec 2022 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 14 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2022-09-30 12:10 Kielan Małgorzata 295.1KB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2022-07-28 09:56 Kielan Małgorzata 384.71KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2022-07-28 08:59 Kielan Małgorzata 2.05MB
{format} do druku J i K
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 114
2022-07-20 14:52 Tacica Bernadetta 121.33KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2022-07-20 14:52 Tacica Bernadetta 210.99KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 130
2022-07-20 14:52 Tacica Bernadetta 203KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2022-07-20 14:51 Tacica Bernadetta 233.71KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2022-07-20 14:51 Tacica Bernadetta 2.07MB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2022-07-20 14:51 Tacica Bernadetta 331.1KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2022-07-20 14:51 Tacica Bernadetta 205.65KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2022-07-20 14:51 Tacica Bernadetta 178.69KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2022-07-20 14:50 Tacica Bernadetta 1.61MB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2022-07-20 14:49 Tacica Bernadetta 1.34MB
{format} Porządek obrad Sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 181
2022-07-20 14:49 Tacica Bernadetta 106.94KB
Liczba odwiedzin: 747190