BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXX Sesja Rady Miejskiej - 28 czerwca 2023 r.

Data publikacji: 2023-06-21

Ważne do:

Obrady LXX sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 28 czerwca 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXX/544/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Szymiszów w rejonie ul. Dębowej;

Uchwała Nr LXX/545/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla złoża „Szymiszów”; 

Uchwała Nr LXX/546/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie dla terenu strefy ekonomicznej”;

Uchwała Nr LXX/547/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Grodzisko i Rozmierz;

Uchwała Nr LXX/548/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części Strzeleckiego Parku Przemysłowego w gminie Strzelce Opolskie; 

Uchwała Nr LXX/549/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla części wsi Rożniątów;

Uchwała Nr LXX/550/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dla wsi Kalinowice”;

Uchwała Nr LXX/551/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Dziewkowickiej; 

Uchwała Nr LXX/552/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie ulicy Gogolińskiej i ulicy Opolskiej;

Uchwała Nr LXX/553/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Strzelce Opolskie w rejonie Rybaczówki;

Uchwała Nr LXX/554/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich; 

Uchwała Nr LXX/555/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;

Uchwała Nr LXX/556/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji; 

Uchwała Nr LXX/557/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027; 

Uchwała Nr LXX/558/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia  21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.; 

Uchwała Nr LXX/559/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w miejscowości Szymiszów  ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową”; 

Uchwała Nr LXX/560/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego pod mostem kolejowym w ciągu drogi powiatowej 1804 O Strzelce Opolskie – Kolonowskie w miejscowości Strzelce Opolskie ul. Habryki”

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 32 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} GML_LXX_553_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 121
2023-07-27 14:44 Kielan Małgorzata 10.04KB
{format} GML_LXX_552_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2023-07-27 14:44 Kielan Małgorzata 9.2KB
{format} GML_LXX_551_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 263
2023-07-27 14:43 Kielan Małgorzata 10.33KB
{format} GML_LXX_550_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 85
2023-07-27 14:43 Kielan Małgorzata 16.61KB
{format} GML_LXX_549_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2023-07-27 14:43 Kielan Małgorzata 16.68KB
{format} GML_LXX_548_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 68
2023-07-27 14:43 Kielan Małgorzata 8.61KB
{format} GML_LXX_547_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2023-07-27 14:43 Kielan Małgorzata 28.68KB
{format} GML_LXX_546_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 123
2023-07-27 14:43 Kielan Małgorzata 10.03KB
{format} GML_LXX_545_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2023-07-27 14:42 Kielan Małgorzata 6.58KB
{format} GML_LXX_544_2023_przystąpienie.xml
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2023-07-27 14:42 Kielan Małgorzata 5.62KB
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 292
2023-07-27 10:13 Kielan Małgorzata 311.31KB
{format} Interpelacje i zapytania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
2023-07-05 14:04 Kielan Małgorzata 1.21MB
{format} Odpowiedzi na interpelacje radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 88
2023-06-29 12:27 Kielan Małgorzata 4.98MB
{format} Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 132
2023-06-29 08:45 Kielan Małgorzata 345.79KB
{format} Lista obecności i wyniki głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 153
2023-06-29 08:45 Kielan Małgorzata 385.93KB
{format} druk O
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2023-06-28 08:40 Kielan Małgorzata 6.16MB
{format} druk M - bez załączników
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 73
2023-06-22 10:52 Kielan Małgorzata 132.28KB
{format} do druku O
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 75
2023-06-22 10:34 Kielan Małgorzata 97.76KB
{format} druk N
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 90
2023-06-22 10:29 Kielan Małgorzata 153.1KB
{format} druk L
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 239
2023-06-22 10:12 Kielan Małgorzata 311.98KB
{format} druk K
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 83
2023-06-22 10:11 Kielan Małgorzata 234.32KB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 87
2023-06-22 10:11 Kielan Małgorzata 391.63KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2023-06-22 10:10 Kielan Małgorzata 418.2KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2023-06-22 10:09 Kielan Małgorzata 409.53KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 201
2023-06-22 10:04 Kielan Małgorzata 353.03KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 76
2023-06-22 10:03 Kielan Małgorzata 475.17KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 89
2023-06-22 10:03 Kielan Małgorzata 289KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 80
2023-06-22 10:02 Kielan Małgorzata 399.96KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 96
2023-06-22 10:02 Kielan Małgorzata 397.42KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 62
2023-06-22 10:01 Kielan Małgorzata 333.05KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 72
2023-06-22 10:00 Kielan Małgorzata 295.27KB
{format} Porządek obrad sesji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 133
2023-06-22 09:37 Kielan Małgorzata 329.97KB
Liczba odwiedzin: 763835