BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXIII Sesja Rady Miejskiej - 25 października 2023 r.

Data publikacji: 2023-10-18

Ważne do:

Obrady LXXIII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 25 października 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXIII/583/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Strzeleckiego Parku Przemysłowego w Brzezinie.

Uchwała Nr LXXIII/584/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr LXXIII/585/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXIII/496/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr LXXIII/586/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania okresowych stypendiów sportowych w Gminie Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr LXXIII/587/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność Gminy nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr LXXIII/588/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

Uchwała Nr LXXIII/589/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przystąpienia sołectwa Płużnica Wielka do Programu Odnowy Wsi w Województwie Opolskim.

Uchwała Nr LXXIII/590/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024-2027.

Uchwała Nr LXXIII/591/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.

Uchwała Nr LXXIII/592/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r.

Uchwała Nr LXXIII/593/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie zrównoważonego rozwoju oświaty.

Uchwała Nr LXXIII/594/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie rozwoju gminnej infrastruktury drogowej.

Uchwała Nr LXXIII/595/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie budownictwa mieszkaniowego w Strzelcach Opolskich.

Uchwała Nr LXXIII/596/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie przywrócenia całonocnego oświetlenia ulicznego w gminie Strzelce Opolskie.

Uchwała Nr LXXIII/597/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 25 października 2023 r. w sprawie podjęcia działań w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa społecznego mieszkańcom Gminy Strzelce Opolskie.

Kategoria: Powiązane pliki [ 23 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Interpelacje radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2023-11-08 12:26 Kielan Małgorzata 116.46KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 74
2023-10-27 10:49 Tacica Bernadetta 2.79MB
{format} Uzupełnienie do sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 59
2023-10-27 10:49 Tacica Bernadetta 206.64KB
{format} Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 64
2023-10-27 10:48 Tacica Bernadetta 349.65KB
{format} druk L
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 46
2023-10-25 08:42 Kielan Małgorzata 4.87MB
{format} druk K
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 35
2023-10-25 08:42 Kielan Małgorzata 7.67MB
{format} druk R
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2023-10-19 11:19 Kielan Małgorzata 156.11KB
{format} druk P
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2023-10-19 11:19 Kielan Małgorzata 148.5KB
{format} druk O
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 95
2023-10-19 11:18 Kielan Małgorzata 118.86KB
{format} druk N
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 108
2023-10-19 11:17 Kielan Małgorzata 134.49KB
{format} druk M
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 98
2023-10-19 11:16 Kielan Małgorzata 115.54KB
{format} do druku K i L.
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 79
2023-10-19 11:15 Kielan Małgorzata 134.9KB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2023-10-19 11:14 Kielan Małgorzata 137.21KB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 86
2023-10-19 11:13 Kielan Małgorzata 119.53KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2023-10-19 11:13 Kielan Małgorzata 213.94KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 77
2023-10-19 11:12 Kielan Małgorzata 127.67KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 111
2023-10-19 11:11 Kielan Małgorzata 146.5KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2023-10-19 11:10 Kielan Małgorzata 866.05KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2023-10-19 11:10 Kielan Małgorzata 165.68KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 92
2023-10-19 11:09 Kielan Małgorzata 420.5KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 101
2023-10-19 11:08 Kielan Małgorzata 387.21KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 70
2023-10-19 11:08 Kielan Małgorzata 2.33MB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 186
2023-10-19 11:07 Kielan Małgorzata 130.95KB
Liczba odwiedzin: 751081