BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

Konsultacje projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego

Data publikacji: 2023-11-09

Ważne do:

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji

Stowarzyszenie Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego wraz z partnerskimi samorządami wchodzącymi w skład KSSOF tj. Gminą Kędzierzyn-Koźle, Gminą Reńska Wieś, Gminą Cisek, Gminą Bierawa, Gminą Pawłowiczki, Gmina Polska Cerekiew, Gminą Ujazd, Gminą Leśnica, Gminą Strzelce Opolskie, Gminą Zawadzkie, Gminą Jemielnica i Gminą Kolonowskie oraz Powiatem Kędzierzyńsko-Kozielskim i Powiatem Strzeleckim zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Innych Instrumentów Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Określone w strategii cele rozwojowe i propozycje projektów wynikają z diagnozy sytuacji społeczno-gospodarczej Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego oraz rozpoznania najważniejszych wyzwań, potrzeb i oczekiwań mieszkańców samorządów partnerskich.

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie od 10.11.2023 r. do 4.12.2023 r.

Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać do dnia 4.12.2023 r. w następujący sposób:

1) za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
a) poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza konsultacji społecznych (SWIG DP) dostępnego pod adresem: https://ankieta.deltapartner.org.pl/iit_kssof_konsultacje
b) poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: biuro@subregionkk.pl

2) papierowo:
poprzez przesłanie pocztą lub złożenie osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle,

3) Podczas spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami, które odbędzie się 30.11.2023 r. o godz. 15:30 w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Kędzierzyńsko-Strzeleckiego, ul. Szkolna 17, 47-225 Kędzierzyn-Koźle

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

Kategoria: Powiązane pliki [ 6 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie nr 1.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 28
2023-11-09 14:52 Czempiel Henryk 811.55KB
{format} Strategia IIT KSSOF.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 42
2023-11-09 14:52 Czempiel Henryk 1.7MB
{format} Prognoza OOŚ IIT KSSOF.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 30
2023-11-09 14:55 Czempiel Henryk 6.7MB
{format} Załącznik_Uwarunkowania transportowe i komunikacyjne KSSOF.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2023-11-09 14:55 Czempiel Henryk 1.88MB
{format} Formularz konsultacji.docx
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 38
2023-11-09 14:54 Czempiel Henryk 66.47KB
{format} klauzula informacyjna RODO.PDF
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 45
2023-11-09 14:54 Czempiel Henryk 291.53KB
Liczba odwiedzin: 751083