BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LXXIV Sesja Rady Miejskiej - 29 listopada 2023 r.

Data publikacji: 2023-11-22

Ważne do:

Obrady LXXIV sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 29 listopada 2023 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LXXIV/598/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Strzelce Opolskie na lata 2024-2027”; 

Uchwała Nr LXXIV/599/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 

Uchwała Nr LXXIV/600/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych; 

Uchwała Nr LXXIV/601/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXX/559/2023 z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Powiatowi Strzeleckiemu pomocy finansowej na realizację zadania pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1806 O Sucha – Kalinów w miejscowości Szymiszów ul. Ligonia wraz z dokumentacją projektową”; 

Uchwała Nr LXXIV/602/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2024; 

Uchwała Nr LXXIV/603/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat;

Uchwała Nr LXXIV/604/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie odstąpienia od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty; 

Uchwała Nr LXXIV/605/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

Uchwała Nr LXXIV/606/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr LXI/491/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2023 r.; 

Uchwała Nr LXXIV/607/2023 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 29 listopada 2023 r. zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2023 – 2026 przyjętą Uchwałą Nr LXI/490/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 21 grudnia 2022 r. 

 

Kategoria: Powiązane pliki [ 16 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} PROTOKÓŁ
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 71
2023-12-29 09:57 Tacica Bernadetta 284.98KB
{format} Uzupełnienie do sprawozdania
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 113
2023-11-30 10:09 Tacica Bernadetta 213.25KB
{format} Sprawozdanie z działalności Burmistrza między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 175
2023-11-30 10:09 Tacica Bernadetta 366.06KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 112
2023-11-30 10:08 Tacica Bernadetta 1.63MB
{format} druk J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2023-11-29 09:30 Kielan Małgorzata 4.69MB
{format} druk I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 179
2023-11-29 09:30 Kielan Małgorzata 4.13MB
{format} do druku I i J
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 147
2023-11-22 13:59 Tacica Bernadetta 126.67KB
{format} druk H
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 118
2023-11-22 13:59 Tacica Bernadetta 410.86KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 140
2023-11-22 13:58 Tacica Bernadetta 131.01KB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
2023-11-22 13:57 Tacica Bernadetta 535.54KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
2023-11-22 13:56 Tacica Bernadetta 2.8MB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 187
2023-11-22 13:56 Tacica Bernadetta 185.14KB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 122
2023-11-22 13:56 Tacica Bernadetta 289.35KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 109
2023-11-22 13:55 Tacica Bernadetta 350.99KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 195
2023-11-23 10:53 Tacica Bernadetta 7.23MB
{format} porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 245
2023-11-22 13:51 Tacica Bernadetta 107.74KB
Liczba odwiedzin: 758209