BIP
Ogłoszenia - Biuletyn Informacji Publicznej


Ogłoszenia

LVII Sesja Rady Miejskiej - 26.10.2022 r.

Data publikacji: 2022-10-19

Ważne do:

Obrady LVII sesji Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich odbyły się 26 października 2022 r. o godz. 14.00 w sali obrad Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim.

Podjęte uchwały:

Uchwała Nr LVII/455/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Uchwała Nr LVII/456/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

Uchwała Nr LVII/457/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na okres do 3 lat;

Uchwała Nr LVII/458/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku w sprawie przyjęcia „Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Strzelce Opolskie z perspektywą do 2027 roku”;

Uchwała Nr LVII/459/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej z siedzibą w Prudniku;

Uchwała Nr LVII/460/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom;

Uchwała Nr LVII/461/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku w sprawie rozpatrzenia skargi;

Uchwała Nr LVII/462/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XLVI/381/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Strzelce Opolskie na 2022 r.;

Uchwała Nr LVII/463/2022 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 października 2022 roku zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Strzelce Opolskie na lata 2022 – 2025 przyjętą Uchwałą Nr XLVI/380/2021 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 22 grudnia 2021 r.;

 

 

Nagranie LVII sesji Rady Miejskiej z dnia 26 października 2022 r.

Kategoria: Powiązane pliki [ 12 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Protokół
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
2022-11-18 12:23 Kielan Małgorzata 289.58KB
{format} Sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie między sesjami
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 196
2022-10-27 09:21 Kielan Małgorzata 625.83KB
{format} Lista obecności i głosowania radnych
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 105
2022-10-27 09:21 Kielan Małgorzata 1.47MB
{format} druk F
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 102
2022-10-19 15:17 Kielan Małgorzata 3.29MB
{format} do druku H, I
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 99
2022-10-19 14:48 Kielan Małgorzata 121.69KB
{format} druk G
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2022-10-19 14:48 Kielan Małgorzata 131.17KB
{format} druk E
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 91
2022-10-19 14:48 Kielan Małgorzata 746.8KB
{format} druk D
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 110
2022-10-19 14:48 Kielan Małgorzata 3.51MB
{format} druk C
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 100
2022-10-19 14:48 Kielan Małgorzata 752.64KB
{format} druk B
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
2022-10-19 14:47 Kielan Małgorzata 538.99KB
{format} druk A
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 125
2022-10-19 14:47 Kielan Małgorzata 504.07KB
{format} Porządek obrad
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 203
2022-10-19 14:46 Kielan Małgorzata 270.1KB
Liczba odwiedzin: 764915