BIP
Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnia zmiana: 2024-04-12 14:39:58
Redaktor: 1
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa... [zmiana] Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu... [zmiana] Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego... Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2011 Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2011 r.) Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:43 Kozołup Marek Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2013 r. funduszu sołeckiego Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
Liczba odwiedzin: 7097341