BIP
Rejestr zmian - Biuletyn Informacji Publicznej


Rejestr zmian

Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich.
Ostatnia zmiana: 2024-04-12 14:39:58
Redaktor: 1
Opis: Wgranie pliku na serwer
Rejestr zmian w całym serwisie BIP - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich. Szczegóły.
Data Redaktor Element Opis
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki i kredytu przez gminę Strzelce Opolskie Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Wawrzyńca... Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głuchołazy Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis... [DUWO.2014.1675] Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała w sprawie absolutorium dla Burmistrza Strzelec Opolskich za rok 2013 Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej (absolutorium za 2013 r.) Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
2017-07-17 14:18:22 Kozołup Marek Uchwała Składu Orzekającego RIO w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2013 r. Zmiana pliku
zobacz rejestr zmian pliku
Liczba odwiedzin: 7097354