BIP
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020

Data publikacji: 2019-11-25

Ważne do:

Zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1986 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018r., poz. 2137, poz. 2244 oraz z 2019 r., poz.730) samorząd gminy realizuje zadania w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Kategoria: Powiązane pliki [ 2 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Gminny program alkoholowy na 2020
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 311
2019-11-25 15:14 Świenty Radosław 144.5KB
{format} Zarządzenie Nr 221/2019
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 308
2019-11-25 15:14 Świenty Radosław 829.67KB
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwala w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1211
2017-08-01 12:09 Kiszczyk Michał 268.36KB
Liczba odwiedzin: 36798