BIP
Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy - Biuletyn Informacji Publicznej


Konsultacje projektów aktów prawa miejscowego i projektów programów współpracy

W sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020

Data publikacji: 2019-10-23

Ważne do:

Konsultacje projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Strzelce Opolskie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.

W wyznaczonym terminie konsultacji  nie wniesiono uwag, opinii i propozycji do ww. projektu uchwały.

Kategoria: Powiązane pliki [ 3 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Zarządzenie Nr 201/2019 z dnia 23 października 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 243
2019-10-23 10:14 Gałka Magdalena 318.99KB
{format} Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 201/2019 - szczegółowy sposób konsultowania projektu uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 258
2019-10-23 10:16 Gałka Magdalena 301.35KB
{format} Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 201/2019 - projekt uchwały
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 248
2019-10-23 10:17 Gałka Magdalena 591.12KB
Kategoria: Powiązane pliki [ 1 ]
format Nazwa pliku Publikacja Rozmiar
{format} Uchwala w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 1055
2017-08-01 12:09 Kiszczyk Michał 268.36KB
Liczba odwiedzin: 31755